2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 29 września br. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej,  I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta - (Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei oraz J. Lelewela) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków użytkowych na przedmiotowych ulicach. Zakres prac obejmował:

• wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
• wymianę elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
• wymianę, przebudowę i uzupełnienie elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.

Wartość całkowita: 6 167 624,81 zł
Dofinansowanie: 3 813 123,97 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

JPGZakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ”

JPGZakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ”

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl