12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powołano Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

Pan Mirosław Nodżak wieloletni Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu w związku z osiągnięciem uprawnień emerytalnych podjął decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Podczas posiedzenia w dniu 30 września br. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Jego rezygnację i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mariusza Tkacza dotychczasowego Zastępcę.

Pan Mirosław Nodżak w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu pracował nieprzerwanie od 1972 roku. W chwili zatrudnienia stanął przed trudnym wyzwaniem inżynierskim i organizacyjnym mającym na celu uporządkowanie dostaw wody dla miasta Przemyśla i rozwiązanie problemu deficytu dezorganizującego w tamtym czasie zaopatrzenie miasta w wodę. Wykorzystując lokalne warunki terenowe i bliskość rzeki San, a także stosując maksymalne uproszczenia techniczne, w krótkim czasie wdrożył technologię chemicznego uzdatniania wody powierzchniowej. Był to przełomowy moment przemyskich wodociągów. Podjęte działania, którymi kierował pozwoliły na zwiększenie wydajności sieci wodociągowej i likwidację problemu deficytu wody dla Miasta Przemyśla. W późniejszych latach dzięki Jego zaangażowaniu i wiedzy powstał system cyfrowego monitoringu sieci wodociągowej i systemu centralnej dyspozycji zaopatrzenia w wodę.
W roku 1989 Pan Nodżak kierował zespołem zajmującym się opracowaniem „Studium instalacji podziemnych” w ramach „Interdyscyplinarnego studium naukowego dla celów rozwiązań technicznych i organizacyjnych w rewaloryzacji Starego Miasta w Przemyślu”. To opracowanie dostarczyło danych do przygotowania projektu „Trasy podziemnej w obrębie Rynku”. Od roku 1999 kierował zespołem przygotowującym aplikację dla uzyskania środków z Funduszu Wsparcia Przedakcesyjnego Unii Europejskiej ISPA dla projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przemyślu. Projekt został nagrodzony tytułem „Lider Małopolski – Najlepsze Przedsięwzięcie roku 2006 w Małopolsce”. Jego realizacja zakończona została w ubiegłym roku.

Robert Choma Prezydent Miasta wraz ze swoimi Zastępcami i Członkami Rady Nadzorczej podziękowali Panu Nodżakowi za wieloletnią pracę w Przedsiębiorstwie. Prezydent podkreślił, iż był to bardzo dobry okres dla przedsiębiorstwa, który sprzyjał jego rozwojowi i realizacji wielu ważnych inwestycji zakończonych sukcesami.

JPGPodczas posiedzenia w dniu 30 września br. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Mirosława Nodżaka i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mariusza Tkacza dotychczasowego Zastępcę. (295,79KB)

JPGPrezydent podkreślił, iż był to bardzo dobry okres dla przedsiębiorstwa, który sprzyjał jego rozwojowi i realizacji wielu ważnych inwestycji zakończonych sukcesami. (247,25KB)

JPGRobert Choma Prezydent Miasta wraz ze swoimi Zastępcami i Członkami Rady Nadzorczej podziękowali Panu Nodżakowi za wieloletnią pracę w Przedsiębiorstwie. (288,05KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-10-2011 11:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:02