9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta Caritas Archidiecezji Przemyskiej złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta CARITAS Archidiecezji Przemyskiej złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 30 września 2011 r. Caritas Archidiecezji Przemyskiej złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działalności „KLUBU SENIORA” realizującego program profilaktyczny dla osób starszych w okresie od 03.10.2011 r. do 31.12.2011 r.”
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19 a, ust. 3 informuje, że w okresie od 03 października 2011 r. do dnia 10 października 2011 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Oferta została zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu

<span verdana,geneva,sans-serif;\"="">W załączeniu oferta Caritas Archidiecezji Przemyskiej

PDFOferta Caritas Archidiecezji Przemyskiej (1,79MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 03-10-2011 11:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2012 13:03