24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Miłośników Tańca "SAN TAN"

OBWIESZCZENIE
 

Likwidator STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA "SAN TAN" w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9661/11/576 z dnia 21 września 2011 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Stowarzyszenie Miłośników Tańca "SAN TAN" w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora panią Marię Janowską.

 

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Glazera 38/2, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Maria Janowska

Opublikował:  | Data publikacji: 03-10-2011 08:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-01-2012 11:46