8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dyskutowano na temat kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców

W dniach od 21 do 23 września br. w Świlczy koło Rzeszowa odbyło się trzydniowe seminarium szkoleniowe z zakresu kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu.
Seminarium zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach Projektu „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami”, wchodzącego w skład Programu Ogólnego: Solidarność i Zarządzanie Przepływami Migracyjnymi SOLID.

Uczestnikami seminarium byli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Karpackiego i Nadbużańskiego Oddziału SG, którzy realizują zadania związane z powrotami imigrantów. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele instytucji współdziałających w tym zakresie ze Strażą Graniczną, między innymi: pracownicy Sądu, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowego Inspektoratu Pracy z Rzeszowa.

Seminarium rozpoczął i przywitał zaproszonych gości Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Waldemar Skarbek.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania wykładów poświęconych tematyce zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz konsekwencji nielegalnego zatrudnienia. Prelegentami byli: Vice Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu – Sławomir Plis oraz starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie - Adam Tuleja.

Następnego dnia omówione zostały kwestie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, których celem jest zakończenie nielegalnego pobytu obywateli państw trzecich na terytorium RP. Temat ten omówił Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Stanisława Łyszczaka.

W ostatnim dniu przybliżono m.in. kwestie związane z właściwą identyfikacją cudzoziemców podlegających wydaleniu z terytorium RP. Prelegentami byli: kpt. SG Izabela Walczak – Naczelnik Wydziału Identyfikacji Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG oraz Naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia – ppłk SG Marek Osetek.

Na zakończenie konferencji przybył Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG – gen. bryg SG Dominik Tracz., który podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz wręczył certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tym przedsięwzięciu.

Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

JPGDyskutowano na temat kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców (63,52KB)

JPGDyskutowano na temat kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców (88,87KB)

JPGDyskutowano na temat kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców (98,08KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2011 14:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01