21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 25 sierpnia 2011 r. i 21 września 2011 r.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego złożona przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.
4. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
5. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2011 rok – proj. nr 198/2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 211/2011, 226/2011, 227/2011, 228/2011, 229/2011, 230/2011, 236/2011, 237/2011, 238/2011, 239/2011, 240/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. Uchwała budżetowa na 2011 rok – proj. nr 212/2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 233/2011, 234/2011, 235/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części Placu Rybiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – proj. nr 243/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r. – proj. Nr 220/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 241/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 242/2011.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 232/2011.
15. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
16. Wystąpienia radnych.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2011 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06