25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

W piątek 23 września br. w sali narad przemyskiego Ratusza odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu. Uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości przywitał Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu. Podczas tego Jubileuszu zostały wręczone Odznaki Honorowego Funkcjonariusza Straży Miejskiej. Otrzymali je Gen Bryg. Dominik Tracz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, dr inż. Józef Hałyk Komendant Główny Straży Ochrony Kolei oraz nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla złożył okolicznościowe życzenia w imieniu przemyskiego samorządu oraz wspólnie z Janem Bartmińskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu wręczył okolicznościowy „grawerton”. W swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa mieszkańców Przemyśla. Jedenastu Strażników Miejskich, którzy w tej formacji służą od 20 lat prezydent wręczył okolicznościowe listy.
Gościem specjalnym uroczystości był Pan Jan Jawornicki, twórca Sztandaru Straży Miejskiej. W roku ubiegłym w uroczysty sposób uczczono jubileusz 10-lecia nadania sztandaru tej formacji. Uczestniczyli w niej również zaproszeni goście, parlamentarzyści przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z terenu miasta Przemyśla, samorządowcy oraz radni Rady Miejskiej. Organizatorami uroczystych obchodów byli Komendant Straży Miejskiej oraz Związki Zawodowe Straży Miejskiej w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

JPGObchody 20-lecia Straży Miejskiej w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2011 12:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01