15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Robert Choma Wiceprezesem Konwentu Współpracy samorządowej Polska - Ukraina

W dniu 19 września br. w Szczecinie w Sali Sesyjnej Rady Miasta odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Konwentu. Wzięli w nim udział zarówno sami Członkowie, reprezentowani w osobach starostów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów, jak i zaproszeni goście. W jego trakcie nastąpiło m.in. poszerzenie składu Zarządu Konwentu. Na Wiceprezesów Zarządu wybrani zostali Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin oraz Pan Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśl, a także w charakterze Członka Zarządu Pan Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński. W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania miało także miejsce historyczne wydarzenie o dużej doniosłości dla stosunków polsko-ukraińskich, podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży (postulat skierowany do Rządu RP), której głównym celem będzie rozszerzenie i pogłębienie istniejącej współpracy młodzieży oraz budowa i wsparcie dla nowych inicjatyw. Rezultatem jej ma być z kolei budowa wzajemnego zaufania, zrozumienia, przezwyciężenie uprzedzeń i negatywnych stereotypów.

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej.

Podstawowe działania to:


• propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy;
• wzajemna wymiana doświadczeń;
• realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej;
• tworzenie warunków dla generowania środków finansowych, służących tej współpracy.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGRobert Choma Wiceprezesem Konwentu Współpracy samorządowej Polska - Ukraina (136,51KB)

JPGRobert Choma Wiceprezesem Konwentu Współpracy samorządowej Polska - Ukraina (144,06KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-09-2011 13:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01