21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XI Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego - Rzeszów 10.12.2011

XI MIĘDZYNARODOWA RODZINNA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO
 
Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie organizuje, tak jak w latach ubiegłych „ Międzynarodową Rodzinną Olimpiadę Tenisa Stołowego". W tym roku będzie ona organizowana już po raz jedenasty w dniu 10.12.2011r. na sali sportowej Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, ul. Poznańska 2A.
Nadrzędnym celem Olimpiady jest promocja aktywnego wypoczynku wśród całych rodzin oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród licznej rzeszy społeczeństwa naszego województwa.
 
Regulamin
I. Cel:
- Promocja zdrowych form wypoczynku rodzinnego w dni wolne od pracy.
- Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu przyjaznej dla każdego.
- Integracja wszystkich środowisk społeczeństwa na bazie zawodów sportowych.
 
II. Uczestnicy:
- W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie zrzeszeni od dwóch lat w klubach sportowych w sekcjach tenisa stołowego. Warunek ten nie dotyczy osób do 16 lat i powyżej 40 lat.
 
III. Organizatorzy:
-Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.
- Rzeszowski Komitet Olimpijski.
 
IV. Termin i miejsce:
- 10.12.2011r. - uroczyste otwarcie Olimpiady - godzina 9:00, rozpoczęcie gier - godzina 9:30.
- Miejsce - sala sportowa Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, ul. Poznańska 2A
- Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 05.12.2011r.
- Zgłoszenia należy przesłać na adres - Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 35-005 Rzeszów, ul.Bardowskiego 2/5, tel. (17)85-334-69, lub na adres meilowy -
 
V. Warunki uczestnictwa:
-W Turnieju mogą startować rodzinne drużyny dwuosobowe (rodzic oraz dziecko, dzieci, młodzież w tym również osoby niepełnosprawne) bez względu na płeć
- Turniej drużynowy zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
▪ rodzic oraz dziecko urodzone po 1995r.
▪ rodzic oraz dziecko urodzone przed 1995r.
- Każdy z uczestników może startować wyłącznie w jednej kategorii drużynowej.
 
VI. System rozgrywek:
- Turniej drużynowy rozegrany zostanie systemem mieszanym (rozgrywki eliminacyjne w grupach a następnie turniej systemem pucharowym).
- W turnieju drużynowym mecze trwają do uzyskania dwóch zwycięstw.
-Kolejność gier:
▪ rodzic - rodzic
▪ dziecko - dziecko
▪ gra podwójna
- Turniej indywidualne:
▪ rodzic (bez względu na wiek i płeć)
▪ dzieci w kategoriach jak w punkcie V ( bez względu na płeć)
- W turnieju indywidualnym mogą startować wyłącznie uczestnicy turniejów drużynowych.
 
VII. Nagrody i wyróżnienia:
- Za zajęcie I, II, III miejsca nagrody indywidualne, puchary i dyplomy.
 
VIII. Postanowienia końcowe:
- Koszty organizacji Olimpiady pokrywają organizatorzy, zaś koszty podróży uczestnicy lub jednostki delegujące.
- W zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
- Każdy uczestnik winien posiadać odpowiedni strój sportowy, wejście na halę sportową wyłącznie w obuwiu sportowym.
- Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w czasie trwania zawodów.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w wyniku winy uczestników lub osoby trzecie przed, w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, jak również za ewentualne kradzieże.
- Wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator główny zawodów lub osoby do tego upoważnione.
- We wszystkich sprawach związanych organizacją Olimpiady należy zwracać się do Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Źródłó: Mieczysław Doskocz Prezes PTKKF w Rzeszowie
Opublikował:  | Data publikacji: 20-09-2011 11:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-09-2011 11:41