11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy na Światowy Dzień Turystyki

Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Kultury, Promocji i Turystyki i Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu zapraszają w dniach 23 - 24 września na cykl imprez odbywających się w ramach Światowego Dnia Turystyki "Turystyka - Łączenie Kultur". Szczegółowy program znajduje się na plakacie. Elementem tego wydarzenia będzie również konferencja nt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”.

                             


W dniu 23 września 2011r. o godz. 11.00 w Hotelu „Gromada” odbędzie się konferencja nt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne” kończąca ostatni etap projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja z udziałem przedstawicieli branży turystycznej organizowana jest w ramach Miejskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki i jest połączona z uroczystym otwarciem szlaku spacerowego w Przemyślu. Wycieczka po nowo oznakowanym szlaku rozpocznie się o godz. 15.00 spod hotelu „Gromada”.

Nr projektu: PL-SK/KAR/IPP/II/19
Tytuł projektu: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”
Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Przemyśl
Partner zagraniczny: Miasto Humenne
Termin zakończenia projektu: październik 2011r.
Wartość całkowita: 40 245,00 EUR, tj. 157 559, 19 zł ., w tym:
- dofinansowanie ze środków EFRR – 34 208, 25 EUR co stanowi 85 % kosztów całkowitych projektu
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 4 024,50 EUR co stanowi 10 % kosztów całkowitych projektu
- wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl – 2 012,25 EUR, co stanowi 5 % kosztów całkowitych projektu
Celem głównym projektu było wykonanie oznakowania miejskich szlaków pieszych w Przemyślu i Humennem w pobliżu najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego i historii obu miast., wspólne opracowanie i wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”, organizacja konferencji dla przedstawicieli branży turystycznej, zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników dla miasta Humenne i miasta Przemyśla
Rezultaty projektu:
- oznakowanie szlaku:
(miasto Przemyśl): zamontowanie 17 szt. ozdobnych tablic – drogowskazów oraz 6 szt. tablic z mapą szlaku spacerowego, długość szlaku: 12, 5 km
(miasto Humenne): zamontowanie 10 szt. tablic-drogowskazów oraz 4 szt. tablic z mapami,
dł. szlaku: 3,5 km.
- wydanie foldera promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne”: nakład ogółem: 26 tys. , w tym wersja polska: 10 000 szt., wersja słowacka: 10 000 szt., wersja angielska: 3000 szt., wersja niemiecka: 3000 szt.
- zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników - bezprzewodowe zestawy nagłośnieniowe dla przewodników i turystów. Zestawy umożliwiają tłumaczenia symultaniczne oraz oprowadzanie jednocześnie kilku grup. Zestawy będą wykorzystywane również przy oficjalnych spotkaniach z delegacjami zagranicznymi obu partnerów.
- organizacja konferencji w dniu 23 września 2011r

Grupami docelowymi projektu są:

1. Turyści odwiedzający historyczne miasta Przemyśl i Humenne. Biorąc pod uwagę działania promocyjne projektu oraz fakt, że oba miasta leżą na uczęszczanych szlakach komunikacyjnych spodziewać można się turystów z całego obszaru Polski i Słowacji a także turystów spoza tych krajów.
2. Mieszkańcy partnerskich miast Przemyśl i Humenne. Wytyczone szlaki miejskiej turystyki pieszej służyć będą rekreacji mieszkańców oraz wykorzystywane będą w celach dydaktycznych w regionalnych szkołach i uczelniach
3. Instytucje z sektora turystyki. Projekt będzie miał również na celu integrację, wymianę dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy w instytucjach branży turystycznej.

Projekt przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej obu miast i pozytywnie wpływać będzie na rozwój gospodarczy w sektorze turystyki.

Opr. Anna Gremska
Wydział Kultury Promocji i Turystyki
UM

JPGŚwiatowy Dzień Turystyki

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2011 14:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:08