1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 30 sierpnia 2011r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 - ul. Słowackiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Fabryczną o łącznej długości 1,98 km. Zakres rzeczowy robót obejmował:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2. Roboty ziemne.
3. Regulację urządzeń i odwodnienie.
4. Przebudowę oraz budowę chodników.
5. Modernizację zjazdów.
6. Modernizację nawierzchni jezdni.
7. Modernizację elementów ulic.
8. Nowe zatoki autobusowe (2 szt.).
9. Modernizację pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Bakończycką) i parkingu przy Cmentarzu Głównym.
10. Separatory ruchu - azyl dla pieszych (2 szt.).
11. Roboty towarzyszące.

Wartość całkowita: 4 462 698,35 zł
Dofinansowanie: 3 008 790,27 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.


źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 09-09-2011 10:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05