3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmawiano na temat kierunków rozwoju Euroregionu Karpackiego

W dniach 5 i 6 września br. w Świlczy koło Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim – Wyzwania na Przyszłość”. Uczestnikiem tego wydarzenia był również Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który wziął udział w drugim dniu obrad. Podczas konferencji rozmawiano między innymi na temat roli organizacji pozarządowych w kreowaniu europejskich polityk rozwoju, gdzie omówiono szczegółowo wiodące w tej dziedzinie inicjatywy. Wydarzenie to jest częścią realizowanego projektu pod nazwą „Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Zaprezentowane zostały główne problemy dotyczące federalizacji organizacji pozarządowych oraz sieciowania inicjatyw prorozwojowych na poziome europejskim i regionalnym. Zaproszeni na to wydarzenie politycy, samorządowcy i przedstawiciele środowisk pozarządowych uczestniczyli w debacie dotyczącej głównych kierunków rozwoju Euroregionu Karpackiego.
Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Patronat nad konferencją objęli: Martin Guillermo-Ramirez Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych oraz Stanisław Ożóg i Zbigniew Rynasiewicz Poslowie na Sejm RP.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 06-09-2011 20:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01