Konfernecja dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu zaprasza do wzięcia udziału w powiatowej konferencji dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Przemyśl.
 
Głównym celem konferencji jest zainicjowanie pracy zespołów samokształceniowych dyrektorów w każdym powiecie/gminie jako formy doskonalenia dającej szansę na wymianę doświadczeń, aktywny udział większości dyrektorów w rozwijaniu swoich kompetencji kierowniczych, a także bezpośredni kontakt z pracownikami wojewódzkiej placówki doskonalenia.
 
Działania te mogą znaczącą przyczynić się do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek, dlatego też w roku szkolnym 2011/2012 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli systemowo wdraża projekt edukacyjny "SK-KKO - samokształcenie kierowane kadr zarządzających oświatą w województwie podkarpackim".
 
Planowany termin konferencji 27 września 2011 r. od godz. 10.00 - 13.00, w PCEN Oddział W Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a.
Opublikował(a):  Data publikacji: 06-09-2011 12:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-09-2011 10:00

Na skróty