7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”

Po raz pierwszy na Podkarpaciu odbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. To wydarzenie przede wszystkim o charakterze kulturalnym miało również wymiar gospodarczy. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Forum Współpracy Transgranicznej. Podczas pierwszej części dyskutowano na temat: „Perspektywy rozwoju granicy polsko – ukraińskiej”. Druga część panelowej dyskusji zatytułowana była „Możliwości rozwoju terenów polsko – ukraińskiego pogranicza w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla udział w tej części wzięli Grzegorz Hayder oraz Wojciech Błachowicz Zastępcy Prezydenta Miasta.
Uczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. Symbolicznym momentem było przecięcie drutu kolczastego przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich i samorządowych Polski i Ukrainy. Podczas dwudniowej imprezy po obydwu stronach granicy zbierane były podpisy pod petycją o utworzenie przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Przez cały czas trwał Jarmark Transgraniczny, gdzie można było z bliska zakupić wyroby rzemiosła regionalnego. Nie zabrakło również stoisk gastronomicznych oferujących regionalne potrawy. Sporym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne na scenie zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy, które umilały czas uczestnikom imprezy pierwszego dnia.
Drugi dzień rozpoczęły dobrosąsiedzkie gry i zabawy. Na scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Powiatu Przemyskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Starosamborska Rada Rejonowa, Euroregion Karpacki Ukraina, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim służbom oraz instytucjom, które zaangażowały się w organizację i obsługę tego wydarzenia.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSymbolicznym momentem było przecięcie drutu kolczastego przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich i samorządowych Polski i Ukrainy. (608,74KB)

JPGSymbolicznym momentem było przecięcie drutu kolczastego przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich i samorządowych Polski i Ukrainy. (154,24KB)

JPGMecz siatkówki plażowej o Puchar Dobrosąsiedztwa rozegrali samorządowcy z Polski i Ukrainy. (228,36KB)

JPGW Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Forum Współpracy Transgranicznej. Podczas pierwszej części dyskutowano na temat: „Perspektywy rozwoju granicy polsko – ukraińskiej”. Druga część panelowej dyskusji poświęcona była „Możliwości rozwoju terenów polsko – ukraińskiego pogranicza w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. (453,03KB)

JPGSymbolicznym momentem było przecięcie drutu kolczastego przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich i samorządowych Polski i Ukrainy. (163,80KB)

JPGMecz siatkówki plażowej o Puchar Dobrosąsiedztwa rozegrali samorządowcy z Polski i Ukrainy. (241,25KB)

JPGzainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne na scenie zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy, które umilały czas uczestnikom imprezy pierwszego dnia. (266,99KB)

JPGPrzez cały czas trwał Jarmark Transgraniczny, gdzie można było z bliska zakupić wyroby rzemiosła regionalnego. (270,03KB)

JPGPodczas dwudniowej imprezy po obydwu stronach granicy zbierane były podpisy pod petycją o utworzenie przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. (227,76KB)

JPGOdbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” (609,70KB)

JPGOdbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” (366,67KB)

JPGW Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Forum Współpracy Transgranicznej. Podczas pierwszej części dyskutowano na temat: „Perspektywy rozwoju granicy polsko – ukraińskiej”. Druga część panelowej dyskusji poświęcona była „Możliwości rozwoju terenów polsko – ukraińskiego pogranicza w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. (457,10KB)

JPGOdbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” (369,62KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (235,89KB)

JPGa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (168,43KB)

JPG Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (143,41KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (250,68KB)

JPGPrzez cały czas trwał Jarmark Transgraniczny, gdzie można było z bliska zakupić wyroby rzemiosła regionalnego. (247,76KB)

JPGW Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Forum Współpracy Transgranicznej. Podczas pierwszej części dyskutowano na temat: „Perspektywy rozwoju granicy polsko – ukraińskiej”. Druga część panelowej dyskusji poświęcona była „Możliwości rozwoju terenów polsko – ukraińskiego pogranicza w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. (523,63KB)

JPGa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (187,00KB)

JPGOdbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” (203,16KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (182,45KB)

JPGPrzez cały czas trwał Jarmark Transgraniczny, gdzie można było z bliska zakupić wyroby rzemiosła regionalnego. (259,50KB)

JPGW Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Forum Współpracy Transgranicznej. Podczas pierwszej części dyskutowano na temat: „Perspektywy rozwoju granicy polsko – ukraińskiej”. Druga część panelowej dyskusji poświęcona była „Możliwości rozwoju terenów polsko – ukraińskiego pogranicza w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. (451,49KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (471,96KB)

JPGW ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w niedzielne popołudnie odbył się pokaz motocyklowy. (240,74KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (607,35KB)

JPGa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (151,60KB)

JPGNa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (174,68KB)

JPGNa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (198,66KB)

JPGW ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa na scenie zagrała Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. (228,75KB)

JPGa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (205,75KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (225,97KB)

JPGSymbolicznym momentem było przecięcie drutu kolczastego przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich i samorządowych Polski i Ukrainy. (245,16KB)

JPGOdbyły się „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” (390,61KB)

JPGNa scenie zaprezentowały się rockowe zespoły muzyczne z obydwu stron granicy. Zagrali między innymi: Maska z Polski, TNMK i Skriabin z Ukrainy. Na zakończenie „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480” wystąpił Paweł Kukiz z Zespołem Piersi. (195,42KB)

JPGzainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne na scenie zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy, które umilały czas uczestnikom imprezy pierwszego dnia. (230,56KB)

JPGMecz siatkówki plażowej o Puchar Dobrosąsiedztwa rozegrali samorządowcy z Polski i Ukrainy. (714,86KB)

JPGUczestnicy konferencji wzięli również udział w Modlitwie Ekumenicznej na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice i oficjalnym otwarciu „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – Granica 480”. (166,86KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-09-2011 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-06-2012 11:44