11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizytacja miejskich inwestycji na rowerach

Promując zdrowy styl życia i jazdę rowerową Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wraz ze swoimi Zastępcami Grzegorzem Hayderem i Wojciechem Błachowiczem doglądali miejskich inwestycji. Rowerowy przejazd rozpoczął się od sprawdzenia stanu realizacji prac w Parku Miejskim w Przemyślu. Zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Przemyślu” obejmuję między innymi: modernizację oświetlenia parkowego, modernizację nawierzchni alejek parkowych oraz rewaloryzację ekosystemu stawowego, budowę i uzupełnienie elementów małej architektury. Kolejnym miejscem wizytacji była realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną”. Uczestnicy spotkania udali się również na realizowane w Przemyślu inwestycje infrastruktury sportowej. Widoczne są postępy prac zarówno przy inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu w ramach realizacji programu Moje boisko – Orlik 2012”, jak i na stadionie JUVENIA, gdzie trwają prace związane z przygotowanie podbudowy pod boisko i pozostałą infrastrukturę. Prezydent sprawdzał również postęp prac przy przebudowie ul. Mogielnickiego. Ta ulica została poddana przebudowie na odcinku od ul. Batorego w kierunku do ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Ostatnim punktem rowerowej wyprawy było nowo wybudowane rondo przy ul. Lwowskiej. W spotkaniu uczestniczyli również: Robert Bal Radny Rady Miejskiej członek Komisji Turystyki i Sportu, Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Jerzy Węgrzyn Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


JPGWizytacja miejskich inwestycji na rowerach (687,67KB)

JPGWizytacja miejskich inwestycji na rowerach (566,97KB)

JPGWizytacja miejskich inwestycji na rowerach (541,22KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-08-2011 08:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01