10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I Międzynarodowy Festiwal sztuki Sakralnej Pogranicza

Idea Festiwalu łączy się z misją Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej, które jest głównym inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia. Jego celem jest ochrona dawnej sztuki sakralnej oraz wspieranie rozwoju religijnej sztuki współczesnej.

Co znajdzie się w programie Festiwalu?

Organizatorzy Festiwalu mają zamiar wnieść spory wkład wiedzy, z zakresu historii sztuki sakralnej południowo-wschodniego pogranicza Polski, dlatego ważnym punktem programu są sesje popularno-naukowe, poświecone tej problematyce. Wśród prelegentów z Polski i Ukrainy znajdą się artyści, historycy sztuki, teologowie, konserwatorzy zabytków i muzealnicy.

W pierwszym dniu Festiwalu dominować będzie tematyka, dotycząca sztuki sakralnej tradycji zachodniej. Zostaną zaprezentowane referaty m.in. na temat wizerunku Matki Bożej z sanktuarium w Haczowie, lwowskiego przedstawienia Matki Bożej tzw. Jackowej oraz polichromii Jana Rosena z kościoła karmelitanek we Lwowie i z kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Druga część konferencji poświęcona zostanie twórczym poszukiwaniom we współczesnej sztuce sakralnej. Znajdzie się tu m.in. prezentacja twórczości współczesnych artystów oraz próba odpowiedzi na pytanie Jakiej sztuki potrzebuje dziś Kościół?

Dopełnieniem programu tego dnia będzie koncert w Archikatedrze Przemyskiej w wykonaniu zespołu Bractwo Lutni oraz wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej: In Effigie. Nowa chrześcijańska ikonografia. Malarstwo Aldony Mickiewicz i Tadeusza Boruty.

Drugi dzień Festiwalu będzie miał charakter spotkania wokół ikony. Podczas pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane m.in. ikony z pogranicza Polski i Ukrainy, konserwowane w cerkwiach na Podkarpaciu, znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego im. A. Szeptyckiego we Lwowie oraz w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym.

W części drugiej konferencji zostaną przedstawione referaty dotyczące chrześcijańskiej ikony, jako niedocenianego źródła dla współczesnego malarstwa religijnego. Zostaną tu także zaprezentowane prace współczesnych artystów w formie prezentacji multimedialnych.

Konferencji, dotyczącej sztuki tradycji wschodniej, będą towarzyszyć wystawy:

• Credo na dwa głosy. Sztuka religijna ze zbiorów MNZP
• Ikony cienie Małgorzaty Dawidiuk, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
• Skarby sztuki sakralnej pogranicza, wystawa fotografii Marii Bator w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
• Artystyczne rozważania ikonowe Zbigniewa Błaszczyszyna w Muzeum Historii Miasta Przemyśla
• Ikony współczesne Kurta Zislera w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.

Uwieńczeniem całego dnia będzie koncert Antoniego Pilcha pt. Pątnik, w niedawno odrestaurowanej sali widowiskowej, pod cerkwią OO. Bazylianów w Przemyślu.

Trzeci dzień Festiwalu zostanie wpisany w uroczyste obchody Patrona Miasta, które rozpoczną się Mszą św. w kościele OO. Franciszkanów, z procesją z relikwiami św. Wincentego.

We wczesnych godzinach popołudniowych odbędą się warsztaty ikonograficzne dla dzieci pt. Moja ikona dla Ojca Świętego. Na placu pod pomnikiem bł. Jana Pawła II poprowadzą je znani artyści, m.in. Aldona Mickiewicz, Tadeusz Boruta i Małgorzata Dawidiuk. Warsztatom będzie towarzyszył pokaz techniki malowania ikon w wykonaniu Oksany Triski i Oleny Smahy oraz zespołowe działania plastyczne dla wszystkich chętnych. Najlepsze prace twórcze zostaną przesłane do Stolicy Apostolskiej.

W późnych godzinach popołudniowych odbędzie się koncert promenadowy Szlakiem kościołów przemyskiej Starówki. Barwny korowód przejdzie trasą od Przemyskiej Archikatedry do kościoła OO. Karmelitów Bosych, Archikatedry Greckokatolickiej i kościoła OO. Franciszkanów. W każdej z wymienionych świątyń rozbrzmiewać będzie charakterystyczna dla niej muzyka. Na zakończenie Festiwalu późnym wieczorem Antoni Pilch wraz z rodziną i przyjaciółmi da koncert Pod Kruhelem.

Szczegółowy program na stronie: www.tms-sacr.eu


Współorganizatorami Festiwalu są:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyska Biblioteka Publiczna, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Restauracja Domek Ogrodnika.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli:


Metropolita Przemyski Kościoła Rzymskokatolickiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezydent Miasta Przemyśla.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Autor: Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej

DOTSzczegółowy Program Konferencji - W kręgu sztuki sakralnej tradycji zachodniej (46,00KB)

JPGI Międzynarodowy Festiwal sztuki Sakralnej Pogranicza (365,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-08-2011 08:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04