29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn

OBWIESZCZENIE

Likwidator Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Paderborn w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9663/11/378 z dnia 04 sierpnia 2011 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Paderborn w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora panią Renatę Nowakowską.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Renata Nowakowska

Opublikował:  | Data publikacji: 18-08-2011 15:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-08-2011 13:13