11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2012

W związku z przygotowywanym projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok - serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) do zgłaszania własnych propozycji działań i zadań, które Państwa zdaniem mogłyby ewentualnie być realizowane w ramach ww. projektu.
Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program.

Wszystkie propozycje prosimy kierować na adres e–mail:profilaktyka5@wp.pl w terminie do 16 września 2011 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-08-2011 11:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2011 10:56