20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9662/11/977 z dnia 04 sierpnia 2011 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora pana Henryka Ochęduszkę.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Rogozińskiego 21/7, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Henryk Ochęduszko

Opublikował:  | Data publikacji: 10-08-2011 11:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-08-2011 09:22