13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Bielskiego I"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Bielskiego I" (uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 99/2011 z dnia 26.05.2011r.)  publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100 poz. 1628 z dnia 4.07.2011r.

Uwaga! w załączeniu umieszczony jest załącznik pdf  -  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego znak P.II.4131.2.73.2011 z dnia 4 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 11. ust 4 uchwały nr 99/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26.05.2011r.

JPGmapa

PDFroztrzygnięcie

PDFuchwała

app : XMLmpzp_Bielskiego_1.xml
 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2011 08:30
Modyfikował: Jerzy Ochalski | Data modyfikacji: 19-04-2022 14:23