16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków ich rodzin

Informujemy, iż  do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła informacja  Wojewody Podkarpackiego o organizowanym przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie bezpłatnym kursie  języka polskiego oraz kursie adaptacyjnym dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.

W kursie mogą  uczestniczyć:
- repatrianci, którzy dotychczas nie  brali udziału w takim szkoleniu;
- członkowie ich najbliższej rodziny (współmałżonkowie, dzieci).

Kurs trwa 7 dni.

Termin szkolenia: 6-13
.08.2011 r.

Szkolenie odbywać będzie się w Lublinie
.
Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia dydaktyczne.

W programie szkolenia

Dla dorosłych:
- status prawny repatriantów i członków ich rodzin;
- postępowanie w codziennych sytuacjach, np. związanych z szukaniem  pracy, zakładaniem  własnej działalności gospodarczej, edukacją itd.;
- nauka języka polskiego (na różnych poziomach, w  zależności od znajomości języka przez uczestników szkolenia).

Zajęcia mają charakter praktyczny; dostosowane są do potrzeb uczestników.

Dla dzieci:
- zabawy edukacyjne i integracyjne;
- nauka języka polskiego poprzez zabawę.

W programie: imprezy przybliżające  kulturę, historię i zwyczaje polskie.

Zgłoszenia na kurs:
- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesyłać listem na adres: ul. 3 Maja 18/5 A, 20–078 Lublin, Polska lub faksem nr 81-53 446 33 lub e–mailem:info@pcn.lublin.pl

Telefony kontaktowe: 81 53-238-13, 81 53-230-40, 609-182-714

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy na stronę internetową Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.

DOTInformacje o kursie i karta zgłoszenia (258,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-08-2011 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2011 10:56