19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 22 lipca br. złożono ostatni wniosek o płatność dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 10 czerwca br. Celem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu wraz z budynkiem sali gimnastycznej.

Zakres rzeczowy prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.


Wartość całkowita: 1 313 730,78 zł
Dofinansowanie: 710 976,04 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 25-07-2011 09:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05