11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Fundacja im. Stefana Batorego - nabór listów intencyjnych do 31 sierpnia 2011 r.

Fundacja im. Stefana Batorego jeszcze tylko do 31 sierpnia zbiera listy intencyjne w ramach programu dotacyjnego "Demokracja w Działaniu".
Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.
W ramach Konkursu wspierane będą obywatelskie działania dotyczące następujących zagadnień:
• Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego.
• Partycypacji – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta.
• Nadzoru (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia.
• Tolerancji – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich.
Wspierane będą także inne nowatorskie inicjatywy obywatelskie służące realizacji celów programu.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie: http://www.batory.org.pl/demokracja/zasady_2010.htm

 

Przygotowała:  M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 25-07-2011 09:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-10-2011 13:36