Informacja dotycząca sytuacji osób handlujących poza terenami targowisk przy ul. Sportowej

W ostatnich dniach w wielu środkach przekazu pojawiły się nieścisłe informacje, które mogą być przyczyną złego zrozumienia intencji i podejścia władz samorządowych Miasta do sprawy osób handlujących poza terenami targowisk np. przy ul. Sportowej w Przemyślu. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca br. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone ma na celu uporządkowanie handlu na istniejących targowiskach, jak również poprawienie estetyki ich otoczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności przez osoby, które mogą odczuć skutki tej zmiany prawa miejscowego.

Na funkcjonujących w mieście targowiskach znajdują się obecnie atrakcyjne, wolne miejsca handlowe, które mogą być wykorzystane przez handlujących dotychczas poza nimi:

1. Targowisko przy ul. Wilsona 3
- 2 miejsca pod ustawienie punktów handlowych,
- 100 straganów,
- 31 stołów handlowych (na hali),
- 2 wolne lokale handlowo – magazynowe.

2. Targowisko „Zielony Rynek”

- 16 wolnych miejsc,


3. Targowisko „Hala targowa”

- 15 miejsc pod ustawienie punktów handlowych,
- 20 ławek handlowych
- 4 wolne lokale handlowo – magazynowe.

Jednocześnie z informacji uzyskanych od MKS „Polonia” wynika, że na administrowanym przez Klub targowisku znajduje się 40 wolnych punktów handlowych (do większości podłączony jest prąd) przeznaczonych pod handel artykułami przemysłowymi, a także 2 wolne punkty gastronomiczne. Na targowisku istnieje także możliwość postawienia punktów handlowych do sprzedaży artykułów spożywczych w 5 wolnych miejscach. Ponadto targowisko posiada także wolną powierzchnię do ustawienia punktów handlowych, straganów, stołów i ław.


Informujemy, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi z administrującą miejskimi targowiskami spółką, tj. PGK Sp. z o.o., każda osoba, której dotkną skutki wspomnianej uchwały Rady Miejskiej, będzie mogła skorzystać przez okres pierwszych trzech miesięcy z bonifikaty w opłatach za dzierżawę miejsca w wysokości od 20% do 50 % - w zależności od wybranego miejsca i jego wielkości.

Prezydent
Miasta Przemyśla

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-07-2011 09:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01

Na skróty