13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza kolejny nabór w Funduszach Szwajcarskich

Rusza kolejny nabór w Funduszach Szwajcarskich
 
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania.

Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych. Podręcznik oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl  w zakładce Do pobrania.

Nabór Wniosków będzie trwał od 30 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2011 15:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-07-2011 13:11