9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozmawiano na temat organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

W czwartek 7 lipca br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podczas wizyty we Lwowie spotkał się z Wołodymyrem Horbowym Starostą Starosamborskim. Podczas spotkania omawiane były sprawy związane ze wspólną organizacją Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które zostały zaplanowane w dniach 3 i 4 września br. To kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów zaangażowanych w to wydarzenie. Projekt ten od kilku lat z sukcesem organizowany jest w różnych miejscach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest pokonywanie barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzenie atmosfery braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią. Organizacja kolejnej tegorocznej edycji wydarzenia ma także zwrócić uwagę na potrzebę otwarcia przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice na którym właśnie się odbędzie ta impreza.
Podczas wczorajszego spotkania ustalono, iż wystosowany zostanie list do objęcia patronatem tej międzynarodowej imprezy przez Prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (112,51KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-07-2011 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01