15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Przemyślu

Przemyśl, dnia 7 lipca 2011 r.

MKL-V.7150.7.2011.EC7

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

 

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 3, poz. 2 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 20.06.2011r.)  ogłoszoną na dzień 12 lipca 2011r. bez podania przyczyn.

 

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

 

Z up. Prezydenta Miasta

dr Grzegorz Hayder

Z-ca Prezydenta

Opublikował:  | Data publikacji: 08-07-2011 11:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2011 08:25