1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu informuje, iż w miesiącach maju i czerwcu przeprowadzone zostały kompleksowe kontrole sanitarne piaskownic osiedlowych na placach zabaw dla dzieci w mieście Przemyślu. Skontrolowanych zostało 11 placów zabaw. Kontrole stanu placów zabaw dotyczyły głównie przeglądu czystości piaskownic, ze zwróceniem uwagi na ich ogólny stan, a zwłaszcza czystość piasku. Skontrolowane place zabaw są w większości ogrodzone, a ich wyposażenie sprawne. Pobrano również do badań laboratoryjnych 3 próbki piasku z piaskownic przy ul.: 22-Stycznia, Paderewskiego i Opalińskiego. Nie stwierdzono obecności pasożytów świadczących o zanieczyszczeniu piasku.
Jednocześnie informujemy, iż w sezonie letnim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu prowadzi nadzór nad higieniczną jakością wody na Rzece San wykorzystywanej w celach rekreacyjnych na wysokości Kmiecie w Przemyślu. Wyniki badań będą publikowane na stronie internetowej www.psseprzemysl.pl w zakładce: informacje, komunikaty.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl