0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja Prezydenta Miasta w sprawie Rewitalizacji Rynku Starego Miasta

5 lipca br. w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, w której obok zaproszonych dziennikarzy wzięli udział także Zastępcy Prezydenta Grzegorz Hayder i Wojciech Błachowicz. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu zakończonego właśnie badania ankietowego w sprawie koncepcji rewitalizacji Rynku Starego Miasta.
Przedstawiając wyniki Prezydent podziękował mieszkańcom Miasta za udział, a także osobom instytucjom i firmom, które pomogły w prezentacji wizualizacji: Staroście Powiatu Przemyskiego, Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Zarządzającemu Galerią Sanową oraz Dyrektorowi Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Podkreślił bardzo pozytywny aspekt całej dyskusji, jakim jest coraz większe zaangażowanie mieszkańców Przemyśla w podejmowanie decyzji w ważnych dla miasta sprawach, a także konieczność wykorzystania w przyszłości partycypacji społecznej, jako istotnego elementu planowania rozwoju.
Analiza wyników ankiety wskazuje, że żadna z przedstawianych koncepcji nie zyskała wyraźnej akceptacji głosujących. Około 2/3 wypowiadających się było przeciwko koncepcji przygotowanej wg. projektu J. Mermona, jednocześnie zbliżona liczba ankietowanych wypowiedziała się za rewitalizacją Rynku w takiej, czy innej formie. Brak jednak zgody na proponowane przez samorząd rozwiązania powoduje konieczność rezygnacji z tego projektu i rozpoczęcia budowania koncepcji rewitalizacji od początku, przy wykorzystaniu zarówno ocen fachowców, dotychczas wyrażonych opinii mieszkańców, jak i elementów istniejących koncepcji. Odłożenie w czasie wypracowania ostatecznej koncepcji wynika także ze względów finansowych, m.in. realizacji dwóch dużych i ważnych inwestycji, jakimi są budowa drogi obwodowej oraz uzbrojenie strefy ekonomicznej. Niemniej jednak szybka poprawa wyglądu Rynku jest niezbędna. Bardzo istotnym elementem i punktem wyjścia do tych prac koncepcyjnych powinny być badania archeologiczne, które są nie tylko niezbędne (także ze względu na prowadzoną budowę podziemnej trasy turystycznej), ale mogą również dać zupełnie inne spojrzenie na charakter i kierunek rewitalizacji.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl