1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 30 czerwca br. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.


Celem projektu było zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu.

Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane będą do potoku zlokalizowanego poniżej cmentarza. Dodatkowo wykonane zostało odwodnienie placu przy cmentarzu żołnierzy niemieckich z II wojny światowej, nowe nawierzchnie alejek cmentarnych w obrębie osuwiska oraz ogrodzenie cmentarza od strony ogródków działkowych.

Wartość całkowita: 4 443 884,67 zł
Dofinansowanie: 2 425 268,20 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl