11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 25 maja br. został podpisany protokół przekazania placu budowy firmie „SKANSKA” Rzeszów na modernizację Zamku Kazimierzowskiego w ramach projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Ze względu na zaplanowane do końca czerwca br. imprezy i wydarzenia artystyczno-kulturalne na obiekcie roboty rozpoczną się w lipcu br.
Zakres prac obejmuje:
• Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych – projektuje się, że główny budynek zamku zachowa swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy użytkowania:¬ rearanżacja istniejącej sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych
i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer, kuluarów i modernizacją zaplecza aktorskiego i technicznego,¬ modernizacja
i rearanżacja sali kominkowejj w baszcie wschodniej,¬ remont i modernizacja zespołów sanitarnych,¬ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
• Modernizację infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., modernizacja kotłowni.
• Renowację dziedzińca zamkowego - roboty obejmują: uczytelnienie zarysu Cerkwi Wołodara, modernizację dróg na dziedzińcu zamkowym, budowę osłony śmietnika i pomieszczenia agregatu, uzupełnienie stropu w pomieszczeniu technicznym-kotłowni oraz wykonanie oświetlenia iluminacyjnego.
• Zagospodarowanie wzgórza zamkowego: remont alej na wzgórzu zamkowym wraz z ciągiem schodów oraz modernizacja oświetlenia, ¬ zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem,¬ remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, zagospodarowanie terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym,¬ mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 października 2012 r.

Wartość całkowita: 22 448 363,92 zł
Dofinansowanie: 13 152 000,00 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2011 12:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05