Wyniki ankiety dotyczącej koncepcji rewitalizacji Rynku Starego Miasta

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Przemyśla!
Zakończył się kolejny etap konsultacji dotyczących propozycji Rewitalizacji Rynku.
Dziękuję wszystkim tym, którzy nie pozostali bierni na sprawy Miasta, naszego Miasta. Dziękuję za każdy oddany głos oraz każdy wpis. Wszystkie Państwa opinie będą dokładnie przeanalizowane. Poniżej przedstawiam wyniki przeprowadzonych konsultacji, które zostaną szczegółowo omówione na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w dniu 05.07.2011r. (godz. 11.00)


Wyniki głosowania:
Propozycja nr 1 - Projekt arch. inż. Jacka Mermona: 526
Propozycja nr 2 - stan istniejący: 586
Propozycja nr 3 - Projekt Forum Rozwoju Przemyśla: 524

Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny: 1825
Liczba kart nieważnych: 164 (nieoryginalne druki) + 25 (niewypełnione)
Liczba kart ważnych: 1636


Za okazaną pomoc w zaprezentowaniu wizualizacji Rynku Starego Miasta dziękuję raz jeszcze Staroście Powiatu Przemyskiego, Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Zarządzającemu Galerią Sanową oraz Dyrektorowi Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-07-2011 10:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05

Na skróty