7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Seminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, byli organizatorami seminarium informacyjnego na temat „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Odbyło się ono we wtorek 21 czerwca br. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, a jego adresatami byli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Do udziału zaproszono również parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji gospodarczych.
Przybyłych powitali wspólnie Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. O stopniu wykorzystania funduszy europejskich mówił Michał Ziętara dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ofertę inwestycyjną miasta Przemyśla zaprezentował Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. W prezentacji znalazła się oferta nie tylko uzbrajanych aktualnie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla, ale również inne tereny dopuszczające lokowanie różnych inwestycji.
O programie realizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i sukcesach oraz inicjatywach mówiła dyrektor Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska. Dalsza część seminarium poświęcona była omówieniu roli samorządów i przedsiębiorców w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego.  Aleksandra Sobczak z biura ds. Realizacji Projektu PAIiIZ omówiła dobre praktyki związane z promocją gospodarczą na arenie ogólnoświatowej. Są to w szczególności: udział w targach branżowych, wystawach oraz misjach gospodarczych. Przedstawiciele PAIiIZ zachęcali samorządowców i przedsiębiorców do korzystania z możliwości promocji gospodarczej poprzez realizowany obecnie program. Na stronie internetowej: www.polskawschodnia.eu można znaleźć szczegółowe informacje związane z prowadzonym naborem uczestników projektu. Ważnym punktem seminarium było omówienie kwestii związanych z przygotowaniem dobrej oferty inwestycyjnej na wydarzenia o  charakterze promocyjnym, a przedstawił je dyrektor Robert Seges.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, jest realizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, lata 2007-2013, we współpracy z 5 województwami Polski Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, pod¬karpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem Programu jest spójna promocja potencjału gospodarczego i możliwości rozwojowych Makroregionu. Główne założenia projektu obejmują:

• zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
• zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce Wschodniej;
• pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej;
• rozwój turystyki biznesowej w makroregionie.

Dzięki Programowi przedsiębiorcy z Makroregionu mają możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych, targach i wystawach międzynarodowych. Jednostkom samorządu terytorialnego dajemy także możliwość uczestnictwa w targach, wizytach studyjnych, konferencjach i misjach promujących możliwości inwestycyjne regionu.
W roku 2010 sfinansowaliśmy w ramach Programu udział 145 przedsiębiorców oraz 108 jednostek samorządu terytorialnego w imprezach o charakterze międzynarodowym.


Wśród kosztów, jakie finansujemy w 100% ze środków Programu są koszty:
• wynajmu i zabudowy wspólnej dla wszystkich przedsiębiorców z Polski Wschodniej powierzchni wystawienniczej;
• przelotów wraz z opłatami lotniskowymi itp.;
• zakwaterowania w hotelach;
• transferów (przejazdów) lokalnych;
• biletów wstępu na targi/wystawy;
• przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z uczestnictwem w wyjeździe;
• spedycji produktów.

Na seminarium otrzymają Państwo informacje o wyjazdach zaplanowanych na drugą połowę roku 2011 oraz warunkach uczestnictwa i sposobie promowania oferty inwestycyjnej.

Więcej informacji na stronie http://www.paiz.gov.pl/polska_wschodnia
oraz portalu www.polskawschodnia.eu

JPGSeminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

JPGSeminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

JPGSeminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

JPGSeminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

JPGSeminarium nt. „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”

Opublikował:  | Data publikacji: 22-06-2011 08:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01