22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizytacja inwestycji realizowanych w Przemyślu

We wtorek 14 czerwca br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla udał się na wizytację trwających inwestycji na terenie miasta. W objeździe kluczowych przedsięwzięć towarzyszył mu Piotr Tomański Poseł na Sejm RP. Pierwszym punktem przeglądu prac inwestycyjnych był Zamek Kazimierzowski i Park Miejski, gdzie trwają prace związane z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”. Ta inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Wizytacji poddana została również realizowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. Słowackiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną. Kolejnym miejscem były tereny inwestycyjne miasta Przemyśla. Projekt pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Prezydent wraz z Posłem udali się również na ul. Ofiar Katynia gdzie trwa realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Przemyślu wraz z odwodnieniem Etap – I. Prowadzone prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej, Batorego i Trentowskiego, gdzie budowane jest jedno z rond były jednym z kolejnych miejsc wizytacji.
Podczas przyglądania się realizacji prac na przemyskiej obwodnicy o stanie zaawansowania prac mówił Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Poseł zapewnił, iż jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury stale zabiega o środki na realizację inwestycji drogowych w mieście Przemyślu.
Ostatnim z punktów wizytacji były prowadzone prace w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II”. O tej inwestycji mówił Mariusz Zamirski Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z przeglądu inwestycji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKolejnym miejscem były tereny inwestycyjne miasta Przemyśla. Projekt pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

JPGOstatnim z punktów wizytacji były prowadzone prace w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II”. O tej inwestycji mówił Mariusz Zamirski Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

JPGKolejnym miejscem były tereny inwestycyjne miasta Przemyśla. Projekt pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

JPGPodczas przyglądania się realizacji prac na przemyskiej obwodnicy o stanie zaawansowania prac mówił Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Poseł zapewnił, iż jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury stale zabiega o środki na realizację inwestycji drogowych w mieście Przemyślu.

JPGOstatnim z punktów wizytacji były prowadzone prace w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II”. O tej inwestycji mówił Mariusz Zamirski Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

JPGZamek Kazimierzowski - Wizytacja inwestycji realizowanych w Przemyślu

JPGPrezydent wraz z Posłem udali się również na ul. Ofiar Katynia gdzie trwa realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Przemyślu wraz z odwodnieniem Etap – I.

JPGWizytacji poddana została również realizowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. Słowackiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną.

JPGOstatnim z punktów wizytacji były prowadzone prace w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej przy ul. Mickiewicza - etap II”. O tej inwestycji mówił Mariusz Zamirski Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

JPG Park Miejski - Wizytacja inwestycji realizowanych w Przemyślu

JPGPodczas przyglądania się realizacji prac na przemyskiej obwodnicy o stanie zaawansowania prac mówił Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. Poseł zapewnił, iż jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury stale zabiega o środki na realizację inwestycji drogowych w mieście Przemyślu.

JPGWizytacja inwestycji realizowanych w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 15-06-2011 11:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05