10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA – Przerwa w dostawie ciepła w Przemyślu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu informuje swoich odbiorców o przerwie w dostawie ciepłej wody w dniach od 27 czerwca do 6 lipca br.
W powyższym terminie nastąpi wstrzymanie dostarczania ciepła do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Przemyśla. Przerwa ta wynika z konieczności przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo niezbędnych prac remontowych Ciepłowni „Zasanie” i miejskiej sieci ciepłowniczej.
Bieżące informacje związane z wyłączeniami i przerwami w dostawie ciepła dostarczanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.mpec.przemysl.pl, uzyskają telefonicznie pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego 993, lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu (pok. nr 22).

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (5,83KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2011 09:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01