13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień pełen wyjątkowych wzruszeń!

Dzień 3 czerwca 2011r. na trwałe zapisał się na kartach historii Gimnazjum nr 3 w Przemyślu. Bowiem właśnie w tym dniu, w sposób niezwykle uroczysty i odświętny, szkole nadano imię Szarych Szeregów. Obchody tego doniosłego wydarzenia zapoczątkowała Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej, koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Adama Szala, przy aktywnym współudziale przedstawicieli młodzieży, rodziców i nauczycieli podczas czytania Pisma Świętego, w modlitwie wiernych oraz w procesji z darami. Ksiądz Biskup wygłosił przejmujące, pełne refleksji kazanie, odwołując się do wartości, jakim hołdowali członkowie Szarych Szeregów oraz dokonał poświęcenia sztandaru Gimnazjum nr 3 w Przemyślu. W Katedrze odbyło się także ślubowanie uczniów. Całość uświetnił Archidiecezjalny Chór Magnificat, który tworząc wyjątkowy nastrój, odśpiewał m.in. Hymn Szarych Szeregów. W mszy uczestniczyły również poczty sztandarowe przemyskich szkół oraz harcerze z 21 Przemyskiej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów. 

Po wyjściu z kościoła uformowano pochód, który przy akompaniamencie Przemyskiej Orkiestry Dętej przy JW 3928 przemaszerował ulicami Przemyśla pod siedzibę Gimnazjum. Tu nastąpiło odsłonięcie zaprojektowanej przez p. Romana Taworskiego tablicy pamiątkowej przez: p. prof. Wojciecha Wolskiego Przewodniczącego Zarządu Głównego Szarych Szeregów, p. Mariana Kasprowicza Komendanta Stowarzyszenia Szarych Szeregów Kręgu „Przemyśl” im. Jana Kruka, p. Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Dyrektora Szkoły p. Stanisława Kołodzieja. Tablicę poświęcił J.E. Ksiądz Biskup Adam Szal.

Dalsze obchody miały miejsce w sali gimnastycznej. Przewodniczący Rady Miasta p. Jan Bartmiński odczytał uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą nadania szkole imienia Szarych Szeregów. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Władysława Kurzyńska wręczyła Panu Dyrektorowi Akt Fundacyjny Sztandaru. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wbijanie przez Chrzestnych Sztandaru pamiątkowych gwoździ w drzewiec. Tak przygotowany sztandar (zaprojektowany przez p. Jana Jawornickiego) został przekazany uczniom. Przemówienia osób uczestniczących w obchodach, w tym posłów, radnych, przedstawicieli władz oświatowych (głos zabrali m.in. p. Marek Rząsa  Poseł na Sejm RP, p. Piotr Tomański Poseł na Sejm RP, p. Andrzej Matusiewicz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. Antoni Wydro Podkarpacki Wicekurator Oświaty, p. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, p. Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, p. Jan Jawornicki - projektant sztandaru),  wpisy do Ksiąg Pamiątkowych, obejrzenie okolicznościowych wystaw (poświęconych 100-tnej rocznicy powstania harcerstwa oraz 15-tej rocznicy zawiązania Stowarzyszenia Szarych Szeregów Kręgu „Przemyśl” im. Jana Kruka, przygotowanych przez p. Romana Taworskiego) oraz poczęstunek, dopełniły całości. 

Bohaterami dnia byli członkowie Szarych Szeregów, goście honorowi. Specjalnie na tę uroczystość do Przemyśla przyjechał z Warszawy Przewodniczący Zarządu Głównego Szarych Szeregów p. prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski. To głównie z myślą o nich zaprezentowano montaż słowno - muzyczny „Nie odchodźcie, pokolenie Kolumbów…”, który przygotowała p. Małgorzata Klepacka, a o oprawę muzyczną i występ chóru zadbała p. Barbara Terlecka. Szaroszeregowcy byli bardzo wzruszeni, słuchając wierszy i piosenek obrazujących lata ich młodości, która przypadła na czas wojny. Nie kryli łez. Goście mogli także obejrzeć przygotowaną przez p. Damiana Schulza prezentację multimedialną, zawierającą unikatowe zdjęcia i materiały archiwalne związane z historią harcerstwa i okresem okupacji. Nad techniczną stroną imprezy czuwał p. Remigiusz Łuc. Członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, w podziękowaniu, zostawili szkolnej społeczności szereg cennych pamiątek, harcerskich wydawnictw, które będą bardzo przydatne *w pogłębianiu wiedzy o patronie.

JPGNULL (109,81KB)

JPGNULL (111,39KB)

JPGNULL (178,11KB)

JPGNULL (109,32KB)

JPGNULL (114,71KB)

JPGNULL (128,61KB)

JPGNULL (89,57KB)

JPGNULL (147,67KB)

JPGNULL (173,76KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-06-2011 12:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-06-2011 11:27