10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dot. Indywidualizacji nauczania

Do wyliczenia kwoty przypadającej na daną szkołę należy przyjąć liczbę dzieci klas I-III według stanu na czerwiec 2011 ( a nie na 1 wrzesień 2011).

Opublikował:  | Data publikacji: 09-06-2011 07:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-06-2011 06:42