Dot. Indywidualizacji nauczania

Do wyliczenia kwoty przypadającej na daną szkołę należy przyjąć liczbę dzieci klas I-III według stanu na czerwiec 2011 ( a nie na 1 wrzesień 2011).

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-06-2011 07:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-06-2011 06:42

Na skróty