20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Weź udział w szkoleniu

W marcu tego roku Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”. Aktualnie RIG zaprasza na szkolenia i egzaminy prowadzone przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. w Warszawie, firmę akredytowaną w Polsce przez Association of Project Management Group Ltd. w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu: ”Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:


SZKOLENIE PRINCE2 FOUNDATION
SZKOLENIE PRINCE2 PRACTITIONER

Adresatami projektu są osoby, które:

* ukończyły 18 lat,
* posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
* są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
* nie prowadzą działalności gospodarczej,
* zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,
* deklarują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poza godzinami pracy,
* nie są delegowane na szkolenia przez pracodawcę,
* wyrażają wolę uczestnictwa w projekcie,
* deklarują chęć wniesienia częściowej opłaty za szkolenie,
* pracują lub zamierzają podjąć pracę w środowisku projektowym (przy realizacji, tworzeniu
lub ocenie projektów).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacja znajdą Państwo na stronie internetowej: www.prince2-rigprzemysl.pl

Źródło: Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 07-06-2011 13:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01