8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

II nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina
 
W terminie od 16 maja do 30 września 2011 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze transgranicznym w ramach następujących Priorytetów i Działań Programu:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego:
o Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
o Działanie 1.2. Rozwój turystyki
o Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu

Priorytet 2. Poprawa jakości życia:
o Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
o Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych:
o Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków (muszą być zarejestrowane na obszarze wsparcia Programu):
• jednostki sektora publicznego,
• organizacje pozarządowe,
• władze lokalne,
• organizacje międzynarodowe.
Procent dofinansowania projektu: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota dofinansowania projektu: 100 tys. euro, maksymalna: 4 mln euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: indykatywny budżet dostępny w ramach naboru wniosków wynosi 88 143 349,25 euro.
 
Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć na http://www.pl-by-ua.eu/pl,4  
 
Przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 02-06-2011 14:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-06-2011 13:06