7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy o trwających konsultacjach projektu uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, projekt uchwały oraz formularz do konsultacji projektu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce
Konsultacje oraz są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Konsultacje trwają od 2 czerwca 2011 r. do 17 czerwca 2011 r.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach!

Opublikował:  | Data publikacji: 02-06-2011 13:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-02-2012 13:03