9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

RYNEK, ul. Fredry

1. Nieruchomość: niezabudowana, położona przy zbiegu ulic Rynek i Aleksandra Fredry.

2. Powierzchnia: działka nr 763 o pow. 0,0647 ha w obr. 207

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek 05/06” uchwalonego Uchwałą Nr 254/07 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007 r działka położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „U/M4” - teren przeznaczony pod usługi wraz z funkcją mieszkaniową. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację usług turystyczno – hotelarskich, pracowni twórczych, usług w zakresie bankowości, usług handlu, usług w zakresie kultury, usług administracji, mieszkań, parkingów, w tym wielopoziomowych i podziemnych, sanitariatów ogólnodostępnych, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
Działka usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-705/709.

5. Stan prawny: uregulowany, działki są własnością Gminy Miejskiej Przemyśl
Niieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 3 m, wzdłuż południowej granicy tej nieruchomości na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 783, 786, 770, 773, 764, 784, 1945 i 1946 obr. 207

6. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. 16 675-21-27 lub 675-12-10, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj

 

JPGNieruchomość u zbiegu ulicy Grodzkiej i ulicy Fredry

JPGFragment MPZP "Rynek 05/06"

JPGNieruchomość u zbiegu ulicy Grodzkiej i ulicy Fredry

JPGNieruchomość u zbiegu ulicy Grodzkiej i ulicy Fredry

JPGNieruchomość u zbiegu ulicy Grodzkiej i ulicy Fredry

Opublikował:  | Data publikacji: 01-06-2011 12:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-06-2012 12:13