20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Fotokonkurs – RPO na pierwszym planie!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału Konkursie fotograficznym w organizowanym przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Fotokonkurs "RPO na pierwszym planie" skierowany jest nie tylko do profesjonalistów, ale i wszystkich pasjonatów fotografii, którzy mają ochotę zmierzyć się z niecodziennym wyzwaniem fotograficznym. Jego przedmiotem są projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Konkursowe zestawy zdjęć (5-7 szt.) powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać:

- zachowania ludzi oraz zmiany w ich otoczeniu uzyskane dzięki realizowanym projektom,

- obiekty oraz przedsięwzięcia dofinansowane w ramach RPO WP na różnych etapach ich realizacji,

- codzienne użytkowanie obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach RPO WP,

- inne działania prowadzone w ramach projektów.

Spośród nadesłanych prac, wyboru zwycięskich dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą m.in. eksperci z dziedziny fotografii i/lub fotoedycji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości od 1 000 do 3 000 PLN. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.

Prace należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia br., na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów


lub składać w sekretariacie Departamentu.

Szczegółowe informacje nt. konkursu zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

 

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Opublikował:  | Data publikacji: 30-05-2011 13:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01