10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W Katowicach zakończył się III Europejski Kongres Gospodarczy podczas, którego dyskutowano na temat spraw gospodarczych zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów, w tym także Polski. Obradom przewodniczył Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a udział w nich wzięli między innymi Premierzy Polski, Węgier, Czech, a także Chorwacji, która niebawem dołączy do państw Unii Europejskiej. Głos zabrał także Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
Wiele miejsca podczas Kongresu poświęconych zostało perspektywom rozwoju gospodarczego Europy. O kwestiach rozwoju gospodarczego Polski mówił Donald Tusk Premier polskiego Rządu. Przedstawiciele innych Państw przedstawili swoje doświadczenia związane ze sprawami gospodarczymi.
Poszczególne panele dyskusyjne pozwoliły na szersze omówienie spraw gospodarczych ważnych dla polskich samorządów. W Kongresie wziął udział Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. Uczestniczył on w spotkaniach dotyczących między innymi omówienia kwestii związanych z finansami samorządów. Samorządowcy poświęcili wiele czasu dyskusjom na temat obaw wywołanych przez propozycje zapisów ustawy o finansach publicznych.
Prezydent uczestniczył również w panelu poświęconym prywatyzacji spółek komunalnych. O swoich doświadczeniach w tym zakresie mówili między innymi przedstawiciele samorządu Wrocławia. Dyskutowano również nad przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Omówione zostały inwestycje oraz doświadczenia i rozwiązania związane z odbiorem i segregacją odpadów w gminach.
Ostatni z paneli dotyczył inwestycji zagranicznych, a o doświadczeniach inwestycyjnych mówili przedstawiciele strefy ekonomicznej z Katowic.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl