XXI Rajd Pątniczy 4 - 5.06.2011r.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
Koło Przewodników PTTK
Klub Górski „Karpaty”

przy współfinansowaniu

Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

zapraszają na
 

XXI Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II

Przemyśl – Kalwaria Pacławska

4 - 5 czerwiec 2011

 


Trasy rajdu:

Nr 1 KG Karpaty 04.06.2011 (sobota)

Przejście na trasie: Brylińce – Huwniki – Kalwaria Pacławska – Nowosiółki Dydyńskie( powrót kursowym autobusem ok. 5 zł lub nocleg w Domu Pielgrzyma na Kalwarii ok. 20 zł na własny koszt).

Długość trasy: 15 km. Punkty: GOT 19, OTP 15

Zbiórka uczestników 04.06.2011 (sobota) o godz. 7:10 na przystanku ul. Jagiellońska od strony Mostu Kamiennego.

Przejazd kursowym autobusem PKS o 7:20 na koszt własny 4,50 zł do Bryliniec.

Prowadzenie: Dariusz Hop


Nr 2 Koła Przewodników 05.06.2011 (niedziela)

Godz. 9.00 Msza Św. w kościele OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej. Wyjście o godz. 10.00 na trasę rajdu: Kalwaria Pacławska – Huwniki – Gruszowa – Koniusza – G. Szybenica (496 m n.p.m.) – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Przemyśl.

Długość trasy: 23 km. Punkty: GOT 25, OTP 23

Zbiórka uczestników 05.06.2011 (niedziela) o godz. 8.00 na dworcu PKS w Przemyślu. Przejazd autobusem do Kalwarii Pacławskiej płatny dodatkowo razem przy wpisowym 4 zł.

Prowadzenie: Leszek Koman

 
Nr 3 Rowerowa KG PTTK Karpaty 05.06.2011 (niedziela)

Zbiórka uczestników o godz.11:45 przy pomniku Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 12:00.

Przejazd na trasie: Przemyśl - Hermanowice – Młodowice – Aksmanice – Koniusza – Huwniki – Sierakośce – Fredropol – Pikulice - Przemyśl.

Długośc trasy: 60 km. ; Punkty: 10 pkt do KOT

Prowadzenie: Jan Paradysz

 
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr rowerowej:

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.

Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Nr 4 Konna KG PTTK Karpaty 05.06.2011 (niedziela)

Zbiórka uczestników z własnymi końmi o godz. 8:45 w Kłokowicach przy Stajni Piorun. Wyjazd na trasę o godz. 9:00

Przejazd na trasie: Aksmanice – Koniusza – Kalwaria Pacławska

Prowadzenie: Eliza Niemczycka

Postanowienia uzupełniające regulaminu do trasy konnej:
1. Dobrostan konia musi być zawsze bezwzględnie zachowany.
2. Tempo to głównie stęp, podłoże różne (polne drogi, leśne dukty, drogi bite, odcinki asfaltu), teren górzysty.
3. Jedziemy zastępem, nie wyprzedzamy się, trzymamy stały odstęp jednego konia, na czele jedzie master, stawkę zamyka kontrmaster.
4. Konie mające tendencję do kopania muszą mieć obowiązkowo przywiązaną na ogonie czerwoną wstążeczkę.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki z udziałem ludzi i koni, mogące się przydarzyć podczas trwania całej Pielgrzymki.

6. Uczestnicy przed wyruszeniem na trasę oddają osobie prowadzącej Pielgrzymkę podpisane oświadczenia o znajomości regulaminu i zobowiązaniu do jego przestrzegania. Oświadczenia do podpisu będzie miał ze sobą prowadzący Pielgrzymkę Przodownik, można je również pobrać ze stron www.piorun.hostil.pl oraz www.klubkarpaty.pl Osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie pisemne oświadczenie rodziców, również dostępne na podanych stronach www.
7. W przypadku złych warunków atmosferycznych, tzn. zaistniałych i spodziewanych obfitych opadów deszczu oraz burz, Pielgrzymka zostanie odwołana lub przełożona na inny termin.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła PTTK, Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: ostateczny termin: 01.06.2011 (środa) należy dokonać w biurze O/PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

członkowie PTTK - 2 zł
Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 3 zł
Nie zrzeszeni w PTTK - 4 zł

opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), opiekę kierowników tras, kremówkę na zakończenie, ubezpieczenie NNW.

Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy otrzymają poczęstunek w

postaci kremówki w dniu 05.06.2011 (niedziela) o godz. 17:00 na Placu

Niepodległości przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II.


Postanowienia końcowe:
Rajd ma charakter niekomercyjny. Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Transport do punktów startowych i do Przemyśla uczestnicy trasy 1 opłacają we własnym zakresie w dniu rajdu a z trasy nr 2 przy wpisowym w biurze PTTK. Ewentualny nocleg na Kalwarii Pacławskiej uczestnicy opłacają sami we własnym zakresie.

Opiekunowie drużyn szkolnych ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

INFORMACJA: Oddział PTTK zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym szczegóły już wkrótce na naszej stronie www.przemysl.pttk.pl

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-05-2011 11:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-05-2011 10:29

Na skróty