12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dokumentacja fotograficzna uzbrojenia terenu specjalnej sterfy ekonomicznej w Przemyślu (stan na dzień 17.05.2011 r.)

Wartość projektu uzbrojenia terenu inwestycyjnego wynosi 20 mln PLN przy 82% dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Budowa ulicy Stawowej - od skrzyżowania z ul. Bakończycką - km 0+0,00 do km 0+177,50 wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną oznaczoną jako KDD,

 • Budowa ulicy Ułańskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego - km 1+421,06 do km 1+250,13 wraz ze skrzyżowaniem z drogą publiczną oznaczoną jako KDW,

 • Budowa ulicy Pustej - od skrzyżowania z ul. Bakończycką do drogi publicznej oznaczonej jako KDD - km 0+0,00 do km 0+190,68,

 • Budowa drogi publicznej oznaczonej jako KDD do drogi publicznej oznaczonej jako KDW wraz ze skrzyżowaniem - km 0+0,00 do km 0+899,14,

 • Budowa drogi publicznej oznaczonej jako KDW do skrzyżowania z ul. Ułańską- km 0+0,00 do km 0+689,56,

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 200 - 400 mm w projektowanych pasach drogowych - łącznie 2479 mb

 • Budowa oświetlenia drogowego projektowanych dróg -łącznie 97 punktów oświetleniowych,

 • Usunięcie kolizji elektroenergetycznych,

 • Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi,

 • Budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 180 i 225 mm - łącznie 1473 + 179 mb,

 • Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 - 315 mm - łącznie 1016,5 mb i kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy 160 i 180 mm - łącznie 729 mb,

 • Wykonanie przebudowy istniejących rowów melioracyjnych i potoku Sielec -1929 mb.

 

Zdjęcia z postępu prac nad projektem uzbrojenia terenu Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN (stan na dzień 17.05.2011 r.).

 

JPGPrzepust drogowy w ul. KDW (189,94KB)

JPGDroga publiczna KDW (227,11KB)

JPGDroga publiczna KDW (207,66KB)

JPGDroga publiczna KDW (191,85KB)

JPGWykonawca (156,47KB)

JPGDroga publiczna KDW (180,89KB)

JPGul. Stawowa (224,10KB)

JPGDroga publiczna KDD (286,39KB)

JPGDroga publiczna KDD (204,79KB)

JPGDroga publiczna KDW (184,71KB)

JPGLinia kolejowa przy terenie inwestycyjnym (187,48KB)

JPGDroga publiczna KDW (204,39KB)

JPGDroga publiczna KDD (219,95KB)

JPGTablica informacyja (163,17KB)

JPGDroga publiczna KDW (211,00KB)

JPGPoglądowa mapa uzbrojenia (300,08KB)

JPGDroga publiczna KDW (212,29KB)

JPGLinia kolejowa przy terenie inwestycyjnym (248,71KB)

JPGul. Stawowa (217,53KB)

JPGDroga publiczna KDD (206,73KB)

JPGBudowa sieci kanalizacyjnej (279,35KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-05-2011 08:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 13:31