27 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie wypoczynku letniego w roku 2011 r.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.przemysl.pl.

Źródło:
Robert Gawlik
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Przemyślu
Wydział Spraw Społecznych
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel. 16 675-20-46; e-mail:
Opublikował:  | Data publikacji: 17-05-2011 11:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-05-2011 10:48