Dot. kandydatów do komisji dyscyplinarnych

Panie / Panowie Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek
W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z 6.04.2011r., sygn. WSO.5842.1.2011, ponownie proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64).
Wnioski o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej oraz oświadczenia kandydatów proszę składać wg załączonego wzoru, w terminie do dnia 16 maja 2011 r. Uzasadnienie oraz opinię rady pedagogicznej proszę zamieścić w treści wniosku.
Proszę o udzielenie również odpowiedzi negatywnej .
 
Z poważaniem
Piotr Idzikowski
Naczelnik Wydz. Edukacji
UM w Przemyślu
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-05-2011 08:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-05-2011 07:17

Na skróty