20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA – Głośna próba syren alarmowych

Prezydent Miasta Przemyśla – Szef Obrony Cywilnej Miasta - informuje, iż w dniu 20 maja br. w godzinach od 17.00 – 18.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Wydarzenie jest ściśle powiązane z prowadzonym w tym terminie miejskim treningiem systemu wykrywania i alarmowania SWA. Podstawą prowadzenia treningu w tym terminie jest Zarządzenie Nr 94/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Celem treningu jest:

1. Doskonalenie wiedzy członków formacji obrony cywilnej w zakresie przeznaczenia, organizacji, zasad funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Przemyśla.
2. Doskonalenie wiedzy członków formacji obrony cywilnej SWA z zakresu zagrożeń, których źródłem jest własny zakład pracy oraz realizowanych zadań w tym zakresie, w tym zasad alarmowania załogi zakładu pracy oraz mieszkańców okolicznych domów i osiedli.
3. Doskonalenie wiedzy z zakresu prognozowania skażeń.
4. Doskonalenie wiedzy dotyczącej zasad rozwijania formacji w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
5. Sprawdzenie sprawności działania scentralizowanego systemu alarmowania na terenie miasta Przemyśla.
6. Doskonalenie praktycznych umiejętności uruchamiania scentralizowanego systemu alarmowego w zależności od rodzaju zagrożeń.
7. Doskonalenie wiedzy na temat obiegu informacji w miejskim systemie wykrywania i alarmowania.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 11-05-2011 14:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01