1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdania

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy wynika z art. 5a ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl powyższego przepisu organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

W załączeniu zamieszczamy kolejne sprawozdania z realizacji programów współpracy.

Zapraszamy także do zapoznania się z raportami na temat oceny realizacji polityki Miasta Przemyśla wobec organizacji pozarządowych w latach 2004-2009. Wszystkie raporty są dostępne w odnośniku "Raport nt. współpracy"

 

PDFSprawozdanie 2011

PDFSprawozdanie 2012

PDFSprawozdanie 2010

PDFSprawozdanie 2013

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl