11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedstawiciele administracji rządowej w Przemyślu

W przyszłym tygodniu w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Przemyśla gościł będzie przedstawicieli administracji rządowej. W poniedziałek 9 maja br. z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców z Przemyśla spotka się Pan Mieczysław Kasprzak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
We wtorek 10 maja br. w Przemyślu na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla, Starosty Przemyskiego oraz Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP gościł będzie Pan Stanisław Gawłowski Wiceminister Ochrony Środowiska. Na spotkanie zaplanowane na godz. 13.30 zaproszeni zostali zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele biznesu z terenu województwa podkarpackiego. Tematami poruszonymi podczas tej wizyty będą:

„Problematyka ochrony środowiska w kontekście inwestycji”

Podczas tej części spotkania omówione zostaną kwestie związane z inwestycjami w odniesieniu do parków krajobrazowych, stref chronionego krajobrazu oraz obszarów objętych programem Natura 2000.

„Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to szereg zmian wymagających od samorządowców podjęcia nowych wyzwań. Jesteśmy przekonani, iż spotkanie to pozwoli w przystępny sposób wyjaśnić zagadnienia z tym związane.

„Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 - wyzwania dla samorządów”

Zapraszamy do czynnego udziału w dyskusji na temat związany z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla w kontekście Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski do roku 2030. Nowe normy wprowadzające ograniczenie emisji CO2 to wiele wyzwań dla samorządów. Obecność przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska w naszym przekonaniu pozwoli odnaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących Państwa pytań.

Tego samego dnia o godz. 11.00 także z przedsiębiorcami spotka się Pan Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Tematem tego spotkania będzie: „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju stosunków polsko – ukraińskich”. Organizatorami tego spotkania są Prezydent Miasta Przemyśla oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 06-05-2011 14:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01